Sinh viên khoa Công nghệ thông tin chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy

05/05/2016 | Số lượt đọc 1831 | Thể loại: Hình ảnh giới thiệu


 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI