Giờ học thực hành của sinh viên khoa Công nghệ thông tin

05/05/2016 | Số lượt đọc 1289 | Thể loại: Hình ảnh giới thiệu


 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI