Cô Đào Thị Thu Hằng hướng dẫn sinh viên thực hành

05/05/2016 | Số lượt đọc 1913 | Thể loại: Hình ảnh giới thiệu


 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI