Các thầy Khoa Công nghệ thông tin chụp ảnh lưu niệm

05/05/2016 | Số lượt đọc 1813 | Thể loại: Hình ảnh giới thiệu


 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI