Giới thiệu

31/08/2016 | Số lượt đọc 1497 | Thể loại: Thực đơn ngang

1. Giới thiệu chung

Quá trình thành lập:

Khoa Công nghệ thông tin với tiền thân là tổ tin học được thành lập ngày từ những ngày đầu thành lập trường qua nhiều lần đổi tên Khoa đã được thành lập theo quyết định số 142/QĐ-CĐCĐ ngày 1/6/2012 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.

Thành tích tiêu biểu:

- Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố năm học 2014-2015

- Liên tục là tập thể lao động tiên tiến xuất sắc cấp trường.

- Nhiều cá nhân được công nhận “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

- Đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi giảng viên, giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp thành phố (trong đó có 04 GV đạt  giải nhì, 01 GV đạt giải ba cấp thành phố)

- Nhiều học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi Thành phố

            2. Chức năng–nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

            - Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.