Đội Ngũ Giảng Viên

31/08/2016 | Số lượt đọc 1977 | Thể loại: Thực đơn ngang

 - Số lượng Giảng viên, giáo viên, học vị: 10 (trong đó có 1 Nghiên cứu sinh, 5 Thạc sĩ, 2 đang học cao học, 2 cử nhân)

- Danh sách lãnh đạo khoa

Số TT

Lãnh đạo khoa

Chức vụ

Học vị

Số điện thoại liên hệ

 
 

1

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Trưởng khoa

Thạc sĩ

0904020030

 

2

Chu Thị Hồng Hải

Phó trưởng khoa

Nghiên cứu sinh

0913381027

 

3

Triệu Thu Hương

Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

0983841208

 

4

Đào Thị Thu Hằng

Giảng viên

Thạc sĩ

0906091100

 

5

Dương Quỳnh Nga

Giảng viên

Thạc sĩ

0975810199

 

6

Nguyễn Thị Vân

Giảng viên

Thạc sĩ

0913556758

 

7

Văn Duy Minh

Giảng viên

Cao học

0947142888

 

8

Lý Đức Hưng

Giảng viên

Cao học

0936641358

 

9

Vũ Thị Hải Ninh

Giảng viên

Cử nhân

0983665178

 

10

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Giảng viên

Cử nhân

0912873397